2 PAKIETY NARZĘDZI

BIZNES
ARCHITEKTA

Umożliwiające ofertowanie projektów na stawce godzinowej

oraz organizację procesu projektowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób przejść ze stawki m2 na stawkę godzinową oraz jakie narzędzia mogą Ci w tym pomóc zobacz Live z Mariuszem Gleznerem.

PAKIET I

Pakiet Ofertowy

W skład tego pakietu wchodzą 2 arkusze kalkulacyjne, które służą do sporządzania oferty oraz szacowania czasu wykonania naszego projektu.

 • Narzędzia i tabele w nim zawarte pomogą Ci ustalić czas pracy nad projektem oraz jasno pokazują próg opłacalności danego zlecenia.

 • Pomaga usystematyzować Twoją pracę, abyś nie był zaskoczony wysokością dochodów pod koniec miesiąca.

 • Pozwala sprawniej przewidywać termin oddania projektu.

 • Dzięki przejrzystej ofercie opartej na stawce godzinowej oraz wykazowi niezbędnych prac znacznie łatwiej będzie Ci wytłumaczyć cenę projektu.

1. ARKUSZ OFERTA
Wykaz roboczogodzin projektu, w którym wypisujemy, ile czasu zajmują nam poszczególne usługi w danych etapach projektu. Pozwala oszacować wynagrodzenie za projekt.

2. ARKUSZ TERMIN
Drugi arkusz służy do oszacowania ile czasu realnie zajmie nam dany projekt, uwzględniając naszą pracę, czas, jaki ma inwestor na podjęcie decyzji oraz wszelkiego rodzaju spotkania czy rozmowy na temat projektu.Mamy wyliczoną sumę dni roboczych / kalendarzowych, jakie zajmie nam wykonanie całego projektu, oraz policzony czas, jaki ma do wykorzystania klient na feedback. Pokazuje to klientowi, jak duży wpływ mają jego decyzje na czas trwania i realizację całego projektu

KUPUJĘ PAKIET OFERTOWY

Cena: 499 zł

Click to play video

Do każdego narzędzia w formie arkusza kalkulacyjnego dołączona jest instrukcja obsługi w formie PDF oraz nagranie video, w którym tłumaczymy, w jaki sposób z niego korzystać.

PAKIET II

Pakiet Organizacyjny

Ten pakiet służy do organizowania naszej pracy, rozliczania współpracy z inwestorem, sporządzania list produktowych oraz całej dalszej pracy po uzupełnieniu pakietu ofertowego, zaprezentowaniu oferty oraz podpisaniu umowy na projekt.

2. ROZMOWY PROJEKTOWE

 • Arkusz służy do wypisania wszystkich usług, jakie zrobiliśmy w danym projekcie, czyli podstawowych zawartych w umowie, jak również usług wykonanych dodatkowo.
 • Dzięki arkuszowi mamy kontrolę nad tym, jakie etapy usługi zostały już rozliczone, jakie usługi wykraczające poza zakres umowy należy dodatkowo rozliczyć, jak również jesteśmy w stanie pokazać cenę usług dodatkowych, które zrobiliśmy w gratisie, aby klient miał świadomość ich wartości.

1. HARMONOGRAM

3. WYKAZ USŁUG PROJEKTOWYCH

4. WYKAZ PRODUKTÓW

 • Ten arkusz służy do wysyłania propozycji produktowych inwestorowi oraz umożliwia mu zaznaczenie jego preferencji.
 • Wybrane przez klienta produkty, na podstawie wykazu oraz moodboardu, który możemy załączyć do arkusza, zostają później użyte na dalszym etapie w wizualizacjach.
 • Nazwa i zdjęcie produktu ładują się automatycznie do tabeli po wpisaniu linku ze strony internetowej.

5. NADZÓR AUTORSKI

 • Ten arkusz służy do wypełniania informacji na temat wykonanych usług w nadzorze autorskim.
 • Usługi, w zależności, czy są wykonywane zdalnie z biura, czy wymagają od nas obecności i dojazdu na inwestycję, są wyceniane różną stawką godzinową.
 • Istnieje możliwość udzielenia rabatu oraz kontrolowania, które z wycenionych godzin zostały już opłacone.

6. KOSZTORYS

 • Kosztorys wykorzystujemy podczas nadzoru autorskiego, kiedy etap projektowy jest zakończony, ponieważ w jego trakcie wiele rzeczy zmienia się na bieżąco.
 • W kosztorysie uwzględniamy rodzaj pomieszczenia, do jakiego przypisane są produkty, nazwę i obraz (załączają się automatycznie po wklejeniu linku ze strony), link do produktu, cena, jednostka (szt. / m2), ilość, koszt dostawy oraz przewidziany przez inwestora budżet.
 • Każde pomieszczenia sumują się osobno, mamy również pogląd, jaki jest koszt całkowity wszystkich pomieszczeń.
 • Istnieje możliwość kontrolowania, które z produktów zostały już zamówione i dostarczone.
 • Tabela służy do rozpisania kolejnych etapów projektowych, jakie będziemy wykonywać w danym projekcie, ile dni nam zajmuje wykonanie poszczególnych zakresów oraz ile czasu zajmuje inwestorowi odpowiedź bądź podjęcie decyzji.
 • Arkusz ma za zadanie ułatwienie pracy, kiedy przejdziemy na stawkę godzinową. Warto wtedy wyliczać ile czasu przeznaczyliśmy na wszelkiego rodzaju komunikację, tj. odpisanie na maila, spotkanie, rozmowę telefoniczną czy konsultację na budowie.
KUPUJĘ PAKIET ORGANIZACYJNY

Cena: 499 zł

Click to play video

PAKIET III

Pakiet Ofertowy

+ Pakiet Organizacyjny

W skład tego pakietu wchodzą oba pakiety

i ich zawartości wymienione powyżej.

+BONUS!

Cena: 947 zł

KUPUJĘ PAKIET

W skład tego pakietu wchodzą oba pakiety i ich zawartości wymienione powyżej.

To nie wszystko!

Do każdego z pakietów dołączamy dodatkowy bonus!

BONUS: ARKUSZ MASTERMIND

Ten arkusz pomaga z organizacją spotkań mastermind’owych, wyznaczyć cel główny, kamienie milowe, rozpisać poszczególne zadania niezbędne do wykonania w danym tygodniu, śledzić postępy oraz wyciągać wnioski z naszych działań.

Zacznij działać już dziś i przenieś swój

biznes na wyższy poziom!

KUPUJĘ DOSTĘP

Zacznij działać już dziś i przenieś swój biznes na wyższy poziom!